Industrijska zona LUKA bb, 71380 Ilijaš Sarajevo, BiH | +387 (0)33 222 202 |

InDoc RMS

InDoc RMS je programska oprema koja omogućava dugoročnu i zakonski usklađeno elektronsko čuvanje dokumenata.

Programska oprema InDoc RMS je u cijelosti plod Mikrocopovog razvoja, koji se temelji na dugogodišnjem iskustvu i znanju domaćih stručnjaka. Odlika InDoc RMS je sklop funkcionalnosti, koji omogućava sigurnu pohranu različitih vrsta elektronskih dokumenata i njihovo učinkovito upravljanje, do isteka rokova čuvanja.

Programska oprema InDoc RMS je certificirana pri Arhivu Republike Slovenije. Pri njenom razvoju slijedili smo međunarodno priznate zahtjeve za upravljanje elektronskim dokumentima MoReq (MoReq: Model requirements for the management of electronic records).

Područje upotrebe sistema InDoc RMS je veoma širok, jer je InDoc RMS skalabilno i modularno rješenje koje se prilagođava potrebama svake organizacije

Omogućava pohranu iznimno velikih količina dokumenata, ali je zahvaljujući prilagodljivom licenčnom modelu dostupan također i malim i srednje velikim organizacijama

Funkcionalnosti sistema InDoc RMS omogućavaju uspostavljanje cjelovitog sistema za dugoročno arhiviranje elektronskih dokumenata.

  • Različite mogućnosti autentikacije korisnika (korisničko ime i lozinka, digitalni certifikati, AD prijava)
  • Različite mogućnosti dostupa do dokumenata (mrežno korisničko sučelje, desktop aplikacija, integracijsko sučelje)
  • Podrška masovnom uvozu dokumenata i mogućnost dodavanja pojedinačnih dokumenata
  • Napredno upravljanje i organizacija dokumenata (klasifikacijski nacrt, zadaci, dokumenti).
  • Pohrana različitih tipova formata i datoteka (PDF/A, TIFF, XML, video i audio sadržaji kao i drugi različiti formati).
  • Vođenje revizijske sljedljivosti o korištenju sistema i aktivnosti nad pojedinim dokumentima.
  • Široke mogućnosti integracije s različitim informacijskim sistemima preko WEB integracijskih sučelja (SAP, MS, Navision, MS SharePoint kao i drugih sistema i poslovnih aplikacija).
  • Napredna administracija sistema i korisnika

Prednosti sistema InDoc su brojne.

Sistem InDoc RMS omogućava pohranu različitih elektronskih dokumenata i zapisa, koji su uvijek na raspolaganju svim ovlaštenim korisnicima. Korištenjem sistema dosežemo ogromne uštede u vremenu potrebnom za uređivanje, arhiviranje i pretraživanje dokumenata te povećavamo učinkovitost.

Korištenjem sistema InDoc RMS jako se smanjuju troškovi prostora za pohranu dokumentacije. Uredske prostore u kojima smo prije čuvali dokumentarno gradivo, možemo koristiti za izvođenje poslovne djelatnosti, te nije više potrebno koristiti vlastita ili unajmljena arhivska skladišta.

Korištenje InDoc RMS bitno povećava sigurnost poslovanja i smanjuje rizik neovlaštenog pristupa do dokumenata i poslovnih podataka. Bilježenjem revizijske sljedljivosti nad korištenjem sistema i sadržaja omogućavamo učinkovit nadzor.