Industrijska zona LUKA bb, 71380 Ilijaš Sarajevo, BiH | +387 (0)33 222 202 |

InDoc BPM

Napredna platforma za izradu procesno zasnovanih poslovnih aplikacija

InDocBPM je napredna platforma za kreiranje i izvođenje procesno zasnovanih poslovnih aplikacija. Omogućava brz i jednostavan prijelaz u bezpapirno poslovanje, a ujedno predstavlja rješenje koje vam omogućava prevladati izazove povezane s obuhvatom, upravljanjem i dugoročnom pohranom poslovnih dokumenata.

Platforma obuhvaća više tehnologija i alata, koji međusobno povezani omogućavaju zaokružen sklop funkcionalnosti:

  • Obuhvat dokumenata – funkcionalnost omogućava pretvorbu fizičkih dokumenata u digitalni format.
  • Upravljanje dokumentima i web sadržajima – funkcionalnost omogućava upravljanje digitalno stvorenim dokumentima.
  • Upravljanje poslovnim procesima – funkcionalnost omogućava usmjeravanje dokumenata i automatizaciju poslovnih procesa. Omogućava nam stvaranje, usmjeravanje, slijeđenje i upravljanje procesnim informacijama.
  • Arhiviranje dokumenata – funkcionalnost omogućava dugoročnu pohranu elektronskih dokumenata i sadržaja.

Korisnički portal

Srž (osnova) platforme je korisnički portal, koji predstavlja „središnju“(osnovnu) aplikaciju za rad s elektronskim dokumentima. Odnosi se na mrežni korisnički server, do kojeg korisnici pristupaju kroz različite načine prijave ( korisničko ime i lozinka, digitalni certifikat ili aktivni imenik).

Na korisničkom portalu korisnici imaju pregled nad svim otvorenim poslovima, izdanim zahtjevima i statusima procesa u kojima sudjeluju. U skladu s dodijeljenim ulogama mogu stvarati različite dokumente i pokretati Procese.

Administracija sistema

Upravljanje korisničkim ulogama i pravima provodi se u administracijskom modulu. To omogućava napredno upravljanje parametara sistema u organizacijskim jedinicama, troškovnim mjestima, skupina korisnika i kod aktivacije novih poslovnih procesa.

Obuhvat dokumenata

Obuhvat papirnatih dokumenata provodi se neposredno u korisničkom portalu uz pomoć modula WebScan ili pomoću programske opreme Kofax. U oba slučaja elektronski dokumenti i pripadajući meta podaci predstavljaju ulaz u različite poslovne procese.

Dokumente, koji odma nastaju u elektronskom obliku, obuhvaćamo na mjestu ulaska u organizaciju, te ih posredujemo u odgovarajući poslovni proces s obzirom na njihov sadržaj. Rješenje omogućava čitanje e-računa (format e-slog), integraciju s upraviteljem datoteka (File Explorer) kao i upravitelja elektronske pošte (MS Outlook).

Upravljanje dokumentima i sadržajima

Modul za upravljanje dokumentima omogućava upravljanje dokumentima u elektronskom obliku. Omogućen je grupni rad s dokumentima, verzioniranje i sljedljivost dokumenata. Elektronsko stvarane dokumenata lako šaljemo u izabrani poslovni proces na daljinu.

Upravljanje poslovnim procesima

Procesiranje zaprimljenih dokumenata i njihovo usmjeravanje kroz poslovne procese provodi se uz pomoć procesnog alata Skelta BPM.NET, koji je sastavni dio platforme.

Procesni alati omogućavaju kreiranje poslovnih procesa, u skladu s poslovnim pravilima koji vrijede u pojedinoj organizaciji. Procesni alati omogućavaju automatizaciju poslovnih procesa kao i jednostavno upravljanje promjena u procesu.

Arhiviranje dokumenata

Na kraju svakoga procesa potrebno je osigurati sigurnu pohranu dokumenata i pratećih podataka u skladu poslovnim i zakonodavnim zahtjevima. Elektronska pohrana mora biti sastavni dio procesnih aplikacija, te je zato platforma InDoc BPM tijesno povezana sa sistemom InDoc RMS, koji omogućava sigurno, dugoročno čuvanje svih elektronskih dokumenata