Industrijska zona LUKA bb, 71380 Ilijaš Sarajevo, BiH | +387 (0)33 222 202 |

Bezpapira.biz

Bezpapira.biz je informacijsko rješenje za podporu bezpapirnom poslovanju razvijeno od strane našeg partnera kompanije Mikrocop. Dostupno je kao usluga u oblaku i u mnogim organizacijama već predstavlja centralni sistem bezpapirnog poslovanja.

Bezpapira.biz vaš »papirnati« način poslovanja mijenja tako da ručno upravljanje papirnatim dokumentima nadomješta računarsko podržanim poslovnim procesima.

Ukoliko papirno poslovanje osjećate kao breme i slijedeće osobine vrijede i za vašu organizaciju, došlo je vrijeme za prelazak na bezpapirno poslovanje:

 • U organizaciji se izvodi veći broj ponavljajućih poslovnih aktivnosti (događaja).
 • U poslovnim procesima sudjeluju zaposleni iz različnih organizacijskih jedinica i različiti informacijski sistemi.
 • U poslovnim procesima sudjeluju zaposleni, koji se nalaze na različnim lokacijama (dislocirane poslovne jedinice).
 • Nad poslovnim procesima želite imati pregled u realnom vremenu (koji se procesi izvode, u kakvom su stanju).
 • Poslovne procese želite izvoditi brzo, pouzdano i precizno.

Poslovni dokumenti su gorivo poslovanja. Ukoliko njima odgovarajuće upravljamo možemo značajno povećati učinkovitost poslovnih procesa i iskoristivost raspoloživih izvora. Osiguravamo također veću sigurnost i konkurentnost poslovanja.

Upotrebom rješenja Bezpapira.biz organizacija postane elastičnija, prilagodljivija i sigurnija. Bezpapira.biz vam pomaže modernizirati poslovanje, automatizirati procese i unaprijediti saradnju.

Svaki dokument u organizaciji na taj način najbrže putuje kroz sve faze poslovnog procesa, a po završetku svog puta se sigurno pohrani u arhivskom sistemu Arhiviraj.si.

Prednost sistema Bezpapira.biz je također u tome da ga je moguće jednostavno povezati i s drugim informacijskim sistemima u pojedinoj organizaciji.

Sistem Bezpapira.biz korisnicima je dostupan kao informacijska usluga u oblaku. To znači da Mikrocop omogućava sva potrebna programska rješenja i moćnu informacijsku strukturu za elektronsko izvođenje poslovnih procesa, a ovlašteni korisnici sistema pristupaju putem sigurnih mrežnih veza.

Uvođenje rješenja je brzo i ne predstavlja velike početne troškove, te je zbog toga primjereno i za mala i srednja preduzeća.

Ukoliko preduzeće ima jasno definirana organizacijska i poslovna pravila, informatizacija procesa je brza i jednostavna. Preduzeće može s bezpapirnim poslovanjem započeti već za nekoliko dana.

Kojim procesima možemo upravljati bezpapirno?

Rješenjima Bezpapira.biz možemo automatizirati bilo koji poslovni proces. Smisleno je početi s procesom u kojem učinkovitijim upravljanjem brzo postižemo bitne uštede, kao na primjer:

 • nabavni proces
 • likvidacija ulaznih računa
 • ugovaranje/prekid radnog odnosa
 • autorizacija ugovora
 • odobrenja odsutnosti s posla (godišnji odmori, izostanci…)
 • putni nalozi
 • ulazna pošta
 • ugovaranje pretplatničkog odnosa
 • promjena naručiteljevih podataka
 • upravljanje reklamacijama
 • odobravanje kredita
 • upravljanje sigurnosnim incidentima
 • odluke uprave

Tehnički uvjeti za optimalno djelovanje usluga Bezpapira.biz

Za optimalno djelovanje usluga Bezpapira.biz korisnici moraju imati na radnim stanicama, s kojih pristupaju uslugama Bezpapira.biz, instaliranu slijedeću programsku opremu:

 • Microsoft Windows Vista ili noviji,
 • Internet Explorer 8.0 ili noviji,
 • InDoc Viewer v3 ili noviji.